Pre-ballet 2-3 jaar woensdag

Onze Klassiek Ballet lessen zijn zorgvuldig opgebouwd en aangepast aan de belevingswereld van het kind.De lessen bestaan uit oefeningen op de grond, aan de barre, in de centre en over de diagonaal. Zeker bij de jongere leerlingen werken we ook met improvisatieopdrachten. Dansplezier en creatief leren staat bij ons voorop.

Informatie

 

Start: woensdag 1 september 2021
Tijdstip: 14:15 – 14:45
Locatie: Doezastraat Studio
Prijs: €260,-
Betalen in twee termijnen: €135,-

 

English
Our Classical Ballet lessons are carefully constructed and adapted to the age levels of the dancers.The lessons consist of exercises on the ground, at the barre, in the center and across the diagonal. We also work with improvisation assignments, especially for the younger students. Dance fun and creative learning are our top priorities.

 

Information
Start: Wednesday 1st of September 2021
Time: 2:15 – 2:45 pm
Location: Doezastraat Studio
Teacher: Michelle Boelee
Price: €260,-
Possible to pay in two installments: €135,-