Peuterdans 2-3 jaar (zaterdag)

Onze Klassiek Ballet lessen zijn zorgvuldig opgebouwd en aangepast aan de belevingswereld van het kind. De lessen bestaan uit oefeningen op de grond, aan de barre, in de centre en over de diagonaal. Zeker bij de jongere leerlingen werken we ook met improvisatieopdrachten. Dansplezier en creatief leren staat bij ons voorop.

Start: Zaterdag 9 september 2023
Tijdstip: 09:00-09:30
Locatie: Tribes studio 3 | Merenwijk, Broekplein 6
Docent: Florien Smit Sibinga
Prijs: €290,-
Betalen in twee termijnen: €150,-

English
Our Classical Ballet lessons are carefully constructed and adapted to the age levels of the dancers.The lessons consist of exercises on the ground, at the barre, in the center and across the diagonal. We also work with improvisation assignments, especially for the younger students. Dance fun and creative learning are our top priorities.

Start: Saturday 9th of September 2023
Time: 9:00-9:30 am
Location: Tribes studio 3 | Merenwijk, Broekplein 6
Teacher: Florien Smit Sibinga
Price: €290,-
Possible to pay in two installments: €150,-

FAMILIEKORTING / STAPELKORTING

Familiekorting

Bij Tribes krijg je korting op elk tweede (en derde/vierde etc) kind die bij ons danst. Je mag dan de kortingscode DANCE20 toepassen bij het betaalscherm. Hiermee krijg je 20% korting. 
LET OP: de les voor het eerste kind dient altijd volledig te worden betaald.

Stapelkorting

Meer dansen is leuk! Daarom mag je op de tweede (en derde/vierde etc) les de kortingscode DANCE20 toepassen bij het betaalscherm om 20% korting te krijgen. 
LET OP: de eerste les dient altijd volledig te worden betaald. Doe je het demoteam of de selectie? Dan betaal je die lessen eerst en elke extra les is -20%.

English

FAMILY DISCOUNT / STACK DISCOUNT

Family discount

At Tribes you get a discount for every second (or third/fourth etc) child who dances with us. You may then apply the discount code DANCE20 when purchasing the course. This will give you a 20% discount.
PLEASE NOTE: the course for the first child must always be paid in full.

Stack discount

More dancing is fun! That is why you can apply the discount code DANCE20 to the second (third/fourth etc) lesson to get a 20% discount.
PLEASE NOTE: the first lesson must always be paid in full. Do you do the demo team or the selection? Then you pay those lessons first and every extra lesson is -20%.