Klassiek ballet 4-5 jaar woensdag

Onze Klassiek Ballet lessen zijn zorgvuldig opgebouwd en aangepast aan de belevingswereld van het kind.
De lessen bestaan uit oefeningen op de grond, aan de barre, in de centre en over de diagonaal. Zeker bij de jongere leerlingen werken we ook met improvisatieopdrachten. Dansplezier en creatief leren staat bij ons voorop.

 

Start: Woensdag 7 september 2022
Tijdstip: 15:00-15:45
Locatie: Tribes studio 1 | Doezastraat 2a
Docent: Michelle Boelee
Prijs: €270,-
Betalen in twee termijnen: €140,-

 

English

Our Classical Ballet lessons are carefully constructed and adapted to the age levels of the dancers.
The lessons consist of exercises on the ground, at the barre, in the center and across the diagonal. We also work with improvisation assignments, especially for the younger students. Dance fun and creative learning are our top priorities.

 

Start: Wednesday 7th of September 2022
Time: 3:00-3:45 pm
Location: Tribes studio 1 | Doezastraat 2a
Teacher: Michelle Boelee
Price: €270,-
Possible to pay in two installments: €140,-