Silver Swans (Ballet 50+)

Info
Wanneer: Maandag van 19:15-20:15
Start: 12 februari 2024
Locatie: Tribes studio 3 | Merenwijk, Broekplein 6
Duur: 12 lessen
Prijs: €149,-

Ballet voor 50+
{English below}
Een nieuwe hobby beginnen, of je vroegere sport weer oppakken? Je ben nooit te oud om te (leren) dansen! Tijdens de balletlessen voor 50-plussers zullen we werken aan balans, kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie, etc. Alle belangrijke motorische vaardigheden die we willen onderhouden worden volgens de techniek van klassiek ballet geoefend.

De lessen zullen worden gegeven door Rosemarie. Zij is fysiotherapeute en op dit moment ook in opleiding tot dansant bewegingstherapeute volgens de methode van Laban Bartenieff Movement System. Dansen is haar uitlaatklep en ze hoopt dit met anderen te kunnen delen!

Afhankelijk van uw zorgverzekering zijn de lessen mogelijk te declareren onder het mom van preventie en MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen).

Start a new hobby or pick up your old sport again? You are never too old to (learn to) dance! During the ballet classes for the over 50s we will work on balance, strength, endurance, coordination, etc. All important motor skills that we want to maintain are practiced according to the technique of classical ballet.

The lessons will be given by Rosemarie. She is a physiotherapist and is currently also training to become a dance movement therapist according to the Laban Bartenieff Movement System method. Dancing is her outlet and she hopes to share this with others!

Depending on your health insurance, the lessons can be claimed under the guise of prevention and MBvO (More Exercise for the Elderly).

REGISTER

please note that the correct location for the course is mentioned in the details above.