Screenshot 2023-04-16 at 07.59.46

AANMELDEN VOORSTELLING OP TV

Register for the Show ON TV

Datum: 18 Juni
Locatie: Theater Diligentia

Wij vragen iedere danser zich aan te melden voor de voorstelling UITERLIJK 15 mei! Vul dit formulier dan ook 1 keer per kind in (pagina verversen om het opnieuw te kunnen versturen). Het formulier is verzonden als er een groen kader verschijnt en the text ‘Thank you for your message’. Onderaan deze pagina kan ook de kostuumbijdrage worden voldaan. De kostuumbijdrage bedraagt 6 euro per wekelijkse les.

Please register every dancer for the show before May 15th. Fill in this form per child (refresh page to start again). The form has been sent through if a green border appears and the text ‘Thank you for your message’. At the bottom of this page you can also pay for the costume fee. The costume fee is 6 euro per weekly class.